33795 - Código Postal de Coaña

El código postal 33795 de Coaña incluye las siguientes zonas:

Localidades incluidas en el municipio de Coaña

 • ASTAS
 • BUSTABERNEGO
 • CARBON
 • CEREJEDO
 • COAÑA
 • CRUCES, LAS (COAÑA)
 • LLOSOIRO
 • MESTAS, LAS (COAÑA)
 • NADOU
 • SAN ESTEBAN (COAÑA)
 • SARRIOU
 • VALENTIN (COAÑA)
 • VILLAR (COAÑA)

Buscar localidades de Asturias